Inriktningar att välja som snickare

Inriktningar att välja som snickare

Snickaryrket består inte bara av en inriktning utan tvärtom av flera. Detta ger dig som vill bli snickare eller redan är, flera alternativ att välja bland. För att göra det lätt så delas snickaryrket in i två segment, det ena är grovsnickare och den andra är finsnickare. Det kan dock bli lite mer komplext, speciellt för utomstående eftersom de har olika namn som de kan bli kallade för inom respektive segment som din snickare. Exempelvis så kallas grovsnickare även för byggnadssnickare och finsnickare för inrednings- eller möbelsnickare. För att inte försvåra det hela så ska denna artikel handla om de två huvudsegmenten inom snickaryrket och innebörden av dem.

Yrket som finsnickare

Är du exempelvis intresserad av inredning och skapandet inom det? Då kan en inriktning för finsnickeri vara ett utmärkt alternativ. I stora drag så skapar en finsnickare möbler och dylikt av trä i alla dess material. Det kanske inte nämns så ofta men det är en konst i sig att skapa någonting med trä. Arbetet som finsnickare kan innebära att skapa möbler antingen som egen eller för ett större företag. Yrket ger även med sig en känsla för inredning och detta har skapat en relativt ny inriktning för finsnickare i form av inredningssnickare. Som inredningssnickare är du med och skapar möbler samt har en kunskap inom inredning. Exempelvis ger jobbet med sig kunskap av olika träslag och därav en “touch” av design öga. En inredningssnickare skapar möbler av trä tillika är med i processen för inredningen för den specifika kunden. Andra ting som kan innefattas som finsnickare är exempelvis specialisering inom platsbyggda kök, bokhyllor, garderober med flera. En finsnickare är mer detaljinriktad än sin grövre partner i form av grovsnickaren och detta kan vara en anledning till namnet “fin” snickare.

Yrket som grovsnickare

Är du intresserad av att vara med i processen av husbyggen eller renoveringar? Då kan grovsnickare vara ett jobb för dig. En grovsnickare tillika byggnadssnickare är i första hand en snickare som jobbar med byggnationer samt renoveringar. Bygga olika konstellationer av trä i byggen samt renoveringar är vanligt förekommande som grovsnickare. Som grovsnickare kommer du även att anamma de flesta arbetsuppgifter som finns på en byggarbetsplats. Idag är det inte lika vanligt att bygga trähus från topp till tå, men det förekommer givetvis fortfarande speciellt när det kommer till svenska småhus. Därav finns det även idag möjlighet att få vara med om att bygga ett småhus på exempelvis landsbygden som grovsnickare. Större husbyggen i exempelvis städer är också en grovsnickares arbetsplats där denne hjälper till med att konstruera det mesta som har med trä att göra tillsammans med andra yrkesgrupper inom byggbranschen.