Skriftligt med rörmokare eller muntligt avtal när man anlitar hantverkare?

Skriftligt med rörmokare eller muntligt avtal när man anlitar hantverkare?

Det finns inget som säger att man faktiskt måste ha ett avtal när man anlitar en snickare men för dig som kund är det en stor fördel. Skulle något med arbetet bli fel blir det annars svårt för dig att bevisa hur överenskommelsen sett ut från början och ett skriftligt avtal är helt klart att föredra, även om ett muntligt också skulle kunna funka.

 

Muntliga och skriftliga överenskommelser

Det är inte alla snickare som är helt vana med att skriva ett avtal för det arbete som ska utföras men som kund är det bra att stå på sig. Skulle du efter avslutat arbete hamna i en situation där något blivit fel behöver du kunna bevisa vad du och hantverkaren kommit överens om gällande det aktuella jobbet. Konsumenttjänstlagen gäller för hantverkararbeten och en muntlig överenskommelse är förvisso också giltig men man bör tänka på att det då är ditt ord mot hantverkarens och det är svårt att förutspå vem som kommer få rätt. Dessutom kan det vara svårt att själv minnas vad det är man egentligen har avtalat om och inte, om det inte finns nedskrivet på papper. Med ett skriftligt avtal får man däremot svart på vitt vad det faktiskt är som är överenskommet och skulle problem uppstå i framtiden så är det enkelt att lägga fram vad som bestämts och inte.

 

Färdiga mallar

Anlitar man en snickare som inte har vanan inne att ta fram skriftliga avtal finns färdiga mallar att använda sig av. Konsumentverket, Villaägarnas Riksförbund och Sveriges Byggindustrier har tillsammans tagit fram en avtalsmall som heter Hantverkarformuläret, där det även finns tips och råd hur man ska tänka när man fyller i det. Det bästa är om man fyller i avtalet tillsammans med snickaren för att inte riskera att några viktiga uppgifter uteblir. Det finns även andra färdiga mallar att hitta på nätet och vill man hellre skriva ett avtal på egen hand så går det också bra. Det är dock viktigt att tänka på vad som gäller för att ett avtal ska vara giltigt, till exempel datum och samtliga parters underskrifter.

 

Bra att veta

När man skriver ett avtal med sin snickare ska man tänka på att ta med eventuella tilläggstjänster eller sådant som kan dyka upp under arbetets gång. Hur kommer det att påverka priset och tidsplanen till exempel? Städning både före, under och efter arbetet är också viktigt att komma överens om, så att du inte står där i ett kaos när allt är färdigt och tror att din snickare skulle ha gjort en slutstädning innan han eller hon lämnade bygget.

 

Även om det inte finns något som säger att en snickare måste skriva ett avtal innan arbetet påbörjas så kan det som sagt vara bra. Erbjuder firman inte själv en skriftlig överenskommelse bör man trycka på sin rätt som konsument. Skulle hantverkaren vägra skriva på kanske det helt enkelt är bättre att se sig om efter någon annan. En hantverkare som vet med sig att han eller hon kan leverera bra och hållbara tjänster behöver förmodligen inte heller oroa sig för att sätta sin signatur på ett papper.