Tillstånd och avtal som gäller vid flytt

Tillstånd och avtal som gäller vid flytt

Konsumentverket presenterar allmänna krav mot olika branscher på sin webbplats. För dig som driver en flyttfirma är det viktigt att se över dessa regler så att avtalen skapas på rätt sätt samt att ni har korrekta tillstånd. Detta är enbart en sammanfattning över vilka krav som gäller.

Tillstånd – Yrkestrafiktillstånd

Det tillstånd som krävs för att få genomföra yrkesmässig transport av gods är yrkestrafiktillstånd. Detta gäller alltså samtliga fordon som framförs i trafik som flyttfirma södertälje. Skulle firman enbart transportera godset med cykel krävs inte tillståndet – men det är ytterst få flyttfirmor som inte använder lastbil eller skåpbil.

Skulle en flyttfirma ändå erbjuda flytt (trots att de inte har tillståndet) kommer de att utföra ”olaga yrkesmässig trafik” vilket kan läsas mer om i yrkestrafiklagen.

Avtal som tecknas över internet eller telefon

Distansköpslagen reglerar köp och avtal som sker på distans. Det gäller samtliga bokningar till en flyttfirma då dessa sker via mail, chatfunktion eller telefon. Det betyder därmed att avtalet som kunden skriver på ska innefatta viss specifik information. Här kan bland annat följande nämnas:

  • Organisationsnummer
  • Kontaktuppgifter
  • Eventuell ångerrätt (hur nära inpå kan ombokning ske)
  • Hur betalning ska ske
  • Pris
  • Hur en tvist primärt ska lösas

Flytt är transporttjänst – utan ångerrätt

Distansköpslagen innefattar generellt 14 dagars ångerrätt. Köps en vara så kan alltså kunden alltid skicka tillbaka den inom 14 dagar och få pengarna tillbaka. Men det finns undantag, bland annat för transporttjänster – vilket är vad en flyttfirma erbjuder vid flytt.

Kortfattat innebär det att om en kund bokar en flyttfirma så är detta bindande. Det är visserligen upp till varje flyttfirma att själva sätta bestämmelser kring ångerrätt eller rätt att boka om. Men enligt lag finns inte detta krav.

Av denna anledning måste även företagaren informera tydligt till kunden vad som gäller för ångerrätt så de inte per automatik utgår ifrån att det är 14 dagar.

Magasinering – Ångerrätt gäller

Det är mycket vanligt att flyttfirmor även erbjuder magasinering. En plats att förvara bohaget under utlandsresan eller mellan inflyttningsdatum och utflyttningsdatum. I detta fall gäller ångerrätten vilket innebär att kunden har 14 dagar på sig att ändra sig.

Rätten till att ångra sig kan ske även om magasinering har påbörjats. Däremot inte efter att hela perioden är över. En person som tecknar ett avtal för förråd i 7 dagar kan alltså inte efter dessa 7 dagar ångra sig och få pengarna tillbaka.

Om magasinering har påbörjats och kunden ångrar sig kan företaget ta ut en proportionerlig summa utifrån hur många dagar som magasinering utnyttjas i förhållande till avtalets hela längd.

Tydligt med prisinformation

Enligt prisinformationslagen måste företag visa priserna tydligt för kunderna. Detta för att minimera risken för missförstånd kring vad tjänsten egentligen kostar. Lagen anger att priserna inte bara ska finnas i avtalet med kunden utan även lättillgängligt för kunder som är intresserade av att teckna tjänsten.

Som flyttfirma finns därmed fördel att lägga ut prisexempel på hemsidan. Det är däremot svårt att ge exakt pris eftersom de flesta företag ger offert efter att de sett bohaget och hur långt själva flytten ska gå.